صفحه پرداخت - خرید ممبر فیک تلگرام ، خدمات اینستاگرام و تلگرام

باتشکر از خرید شما ♥
لطفا شماره تراکنش را برای پیگیری نزد خود نگاه دارید، سفارش شما در اسرع وقت انجام می شود.
اگر پرداخت شما ناموفق بوده و مبلغی کسر شده ، از 24 الی 48 ساعت از طرف بانک به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.

رسید:

{payment_pack}

فاکتور:

{pricing_fields}